„Black Friday – Cyber Monday 2019”

§ 1
ALLMÄNA VILLKOR

1. Kampanjens arrangör är DAJAR Dajar Sp. z o. o., adress: Połtawska 6, 75-072 Koszalin, Polen, registrerad i polsk riksdomstolsregister KRS vid Tingsrätten, IX Näringslivavdelningen Riksdomstolsregistret i Koszalin (Sąd Rejonowy IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Koszalinie) – med nummer KRS 0000006818, firmakapital 8.742.000,00 PLN, NIP: 669-22-96-668, REGON 003800675.

2. Kampanjen – är ett organiserad av arrangören erbjudande under namnet „Black Friday – Cyber Monday 2019” på villkoren fastställda i denna reglering.

3. Den här regleringen fastställer kampanjens villkor.

4. Kampanjen drivs av arrangören i Sverige.

5. Kampanjen anordnas på affärens webbsida DAJAR.se

6. Kampanjen är inget hasardspel enligt lagdekret av den 29 november 2009 om hasardspel.

7. Kampanjens varaktighet: från 29.11.2019 till 02.12.2019.

§ 2
VILLKOR FÖR DELTAGANDE I KAMPANJEN

1. Deltagare av kampanjen kan vara en fysisk person som har full rättshandlingsförmåga, är 18 år och inte är delvis eller fullständig rättskapabel enligt civillagen. Personer som inte har full rättshandlingsförmåga  kan delta i kampanjen bara i samarbete med sin rättsliga representant som har tagit del av den här regleringen och har accepterat dess villkor.

2. Deltagande i kampanjen är frivilligt.

3. Varje deltagare genom att delta i kampanjen godkänner att han/hon har tagit del av den här regleringen och accepterar den fullständigt

§ 3
KAMPANJENS VILLKOR

1. Villkor att delta i kampanjen är att köpa produkt/er från „Kaffe och tea ”-kategorin i vår affär.

2. Kampanjen omfattar enbart nya produkter köpta av deltagaren under perioden då kampanjen varar.

3. Deltagare vid köp av produkter och efter att ha använt rabattkod BLACK2019 får YTTERLIGARE 10 % RABATT på alla produkter (rea-produkterna med).

4. Kampanjen kan inte blandas med andra erbjudanden.

§ 4
KLAGOMÅLSFÖRFARANDE

1. Ifall kampanjen skulle ha organiserats på ett felaktigt sätt har deltagaren rätt till klagomål.

2. Klagomål skall anmälas inom 30 dagar räknade från den dagen man hade tagit del av kampanjen.

3. För att förbättra och försnabba reklamationsprocessen kan man anmäla ett klagomål via email till [email protected]

4. Klagomål kommer att behandlas inom 14 dagar då affären fått reklamationen.

§ 5
SLUTBESTÄMMELSER

1. Kampanjen reglering finns på https://DAJAR.se.

2. Deltagande i kampanjen betyder att en deltagare godkänner kampanjens villkor intagna i den här regleringen.

3. Den här regleringen såsom kampanjen faller under den polska lagen och exklusiv jurisdiktion av de polska domstolar.

4. I alla fall oreglerade i den här regleringen är det allmänna rättsregler som gäller.

5. Allt reklammaterial är bara informativa.